Каталог книг

Dawe Bryant

Профессор Э.Ж.Маанаедин 70-жылдыгына арналган илимий конференциянын материалдары

2021-10-08 11:13:15 | 363 Просмотры
  • Авторы:Э. Маанаев
  • Год издания:2003
  • ISBN:9967-04-123-4
  • Тип издания:Труды КГУ


Библиографическая запись

Бул жыйнак эки болуктон турат. 1. белгилуу мамлекеттик ишмерлер,саясатчылар жана окумуштуулардын юбилейине арналагн куттуктоолор ,каалоолор .2. белгилуу тарыхчы Э.Ж.Маанаевдин илимий, педагогикалык уюштуруучулук иштерине жана Кыргыз элинин тарыхына кошкон салымына арналган  макалар эскеруулор жарыяланган.

Недавно просмотренные