Каталог книг

Dawe Bryant

Омуркалуулардын зоологиясы боюнча лабораториялык практикум

2023-09-13 11:19:22 | 175 Просмотры
  • Авторы:Чоров М.Ж.
  • Год издания:2013
  • ISBN:9967-04-111-0
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Омуркалуулардын  зоологиясы боюнча лабораториялык  практикум окуу куралы катары "Омуркалуулардын зоологиясы" - предмети боюнча  жогорку окуу  жайлары учун  тузулгон окуу программанын негизинде жазылды. Бул практикумда лабораториялык сабактарда отуулучу 14 сабактын колдонмосу берилип, латын тилинде коштолгон.

Недавно просмотренные